Outplacement - werknemer

Als je ontslagen bent, moet je werkgever je onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden. Ben je 45 jaar of ouder, dan kan het zijn dat je verplicht bent om outplacement te volgen.

bij bloom begeleiden wij jou na een ontslag.  Dit is voor de meesten een heftige periode.  Wij gaan verder dan alleen het zoeken naar een nieuwe job.

De outplacement gebeurt steeds volgens vier onderstaande stappen.

1. Psychologische ondersteuning

Als arbeidspsychologe en coach is de eerste stap vooral persoonlijke ondersteuning.  Wat brengt het ontslag voor jou mee? Hoe ga je hiermee om? Iedereen beleeft dit proces op een andere manier.  We gaan stilstaan bij de emotionele reactie, het verwerken ervan, maar ook de verwachtingen en weerstanden tegenover outplacement

2. Persoonlijke en professionele situatie

Om te kunnen kijken naar de toekomst, dienen we eerst even stil te staan bij jou persoonlijk en professionele geschiedenis.  Het gaat dus ruimer dan enkel jouw loopbaanervaring, maar ook de combinatie met het gezin, privéleven, ...

3. Profielbepaling

Je bent veel meer dan jouw ervaring.  Wie ben jij? Wat kan je? Wat wil je? Daarop willen we een duidelijk antwoord om jouw duurzaam verder te helpen naar een geschikte job

4. Scheppen van ideale én realistisch loopbaanperspectieven

De kennis die we opgedaan hebben tijdens de vorige fase gaan we nu koppelen aan de arbeidsmarkt.  Zijn hierin vacatures? Wat verwacht een werkgever? Zijn de jobomstandigheden gelinkt aan mijn verwachtingen? 

Al de vorige stappen komen hier als het ware samen en er kan een loopbaanplan worden opgemaakt.

We gaan ook meer concreet aan de slag: opstellen CV en motivatiebrief, advertentieanalyse, sollicitatietraining, opvolgen lopende sollicitaties, ...

Inhoud van outplacement bij bloom

  • persoonlijke aanpak: geen enkel traject is dezelfde

  • individuele begeleiding: discreet en in alle vertrouwen

  • jarenlange ervaring in loopbaanbegeleiding en arbeidsmarktbegeleiding

  • duidelijke voeling met de arbeidsmarkt vanuit werkervaring en ruim netwerk

  • gecertificeerd coach

  • diploma als arbeidspsychologe

  • Continue bijscholing om up to date te zijn met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wettelijke vereisten

  • Mijn waarden tijdens de begeleiding: positieve en veilige omgeving, nooit oordelend en samen gaan we vooruit!